top of page

Geschiedenis

Ontstaan van de club

Het nieuws dat tijdens de nawandeling van de Kaaswandeldriedaagse van de Drevetrotters vernomen werd, sloeg bij vele leden in als een bom. Men begreep er niets van, de ingeroepen redenen deden de wenkbrauwen fronsen. En toch hing het al ruim twee jaar in de lucht, zonder dringende vernieuwing zou de club niet meer lang stand houden en zie zo geschiedde.

Toen iemand van de toenmalige club door de federatie geraadpleegd werd, kwam er op initiatief van Wandelsport Vlaanderen een info-vergadering. Groot was de verwondering toen meer dan honderd mensen kwamen opdagen en dat op een warme weekdag 's avonds.

Dit vroeg naar een vervolg en om te peilen naar de slaagkansen werden enkele mensen uitgenodigd die verder wilden en daadwerkelijk de armen uit de mouwen wilden steken. Opnieuw meer dan veertig mensen, dit kon niet meer verkeerd gaan, de stap was gezet. Wat volgde ging snel, tegen eind juli immers moesten alle gegevens voor de tochten van volgend jaar binnen zijn anders kwamen onze tochten niet in het wandelboek Walking in Belgium. Op twee weken tijd werd een bestuur gevormd waarin vier mensen van Zonnebeke en drie vrouwen plaats namen.

En verder

Intussen zijn we een vzw geworden, de statuten zijn te vinden in het Staatsblad van 9 augustus 2017. Ieder jaar zullen we open en bloot de kastoestand toelichten. We zijn met niets begonnen en hadden veel vragen maar intussen zijn we goed bezig. De Raad van bestuur en de Algemene vergadering zitten regelmatig samen om te evalueren, bij te sturen en te plannen. De inbreng van de wandelaars en leden is hierbij heel belangrijk. De parcoursverantwoordelijke en enthousiaste bepijlers halen telkens het onderste uit de kan om een gevarieerd parcours aan te bieden en zelfs nieuwe stukjes te leren ontdekken. Intussen hebben wij zes wandelingen, vijf op een zondag en één midweek (op vrijdag). We doen vier van de vijf deelgemeenten aan, met nieuwe rustposten.

Op deze weg willen we verder gaan maar blijven open staan voor alle ideeën en opmerkingen.

bottom of page