top of page

Hoe Aansluiten

Er zijn 2 mogelijkheden om aan te sluiten

  • door contante betaling van het lidgeld aan één van de bestuursleden

  • door storting van het lidgeld op rek. nr. IBAN: BE54 0689 0704 4397 van de Drevestappers - Zonnebeke met vermelding lidgeld en naam

Bezorg ons dan ook​ bij voorkeur via het online aansluitingsformulier volgende noodzakelijke gegevens:

naam en voornaam, volledig en juist adres, postnummer en gemeente, geboorteplaats en datum. Eventueel ook je e-mail adres, telefoon en of gsm-nummer en rijksregisternummer.

Tevens al dan niet het vakje aanvinken van de privacywetgeving (zie rubriek allerlei)

Alle gegevens online verzenden of te bezorgen (aansluitingsformulier) aan onze ledenverantwoordelijke Rik Cleenewerck 

bottom of page