top of page

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zijn onze organisaties niet mogelijk.

Ons aanbod:
Gezellige dynamische sfeer, waar tussen het werk door mag worden gelachen.
– Eten en drank gedurende de hele dag. Wij vragen enkel om voorzichtig te zijn met het         
   gebruik van alcoholische drank tijdens de werkzaamheden. Na de wandeling kan er 
   desnoods een extra glaasje worden gedronken.
– Een jaarlijks leuk medewerkersfeest, met gezellig samenzijn.
– Taken naar je voorkeur, mogelijkheden en bekwaamheden. 
   Een vrijwilligersovereenkomst met de club

Onze vraag:
Gemotiveerde leden die wensen te helpen tijdens één of meerdere tochten/jaar
   Leeftijd speelt geen rol.
– Uitpijlers, inschrijvers, afstempelaars, shopverkopers, kassiers, mensen  
   die de toog of de koffiestand bemannen, afruimers, hulp in de keuken, mensen die 
   zorgen voor de bevoorrading van de rustposten, enz. Ervaring is niet vereist.
– Het wordt voor iedereen nog leuker als je samen met alle medewerkers kan
   blijven tot het lokaal (rustpost of startplaats) volledig opgeruimd is. Ook hier geldt 
   het motto: “Vele handen maken het werk licht”.
– Wie nog wat meer tijd en goesting heeft is steeds welkom om de zalen mee klaar 
   te zetten. Dit gebeurt meestal de dag voor de wandeling. Hoe meer medewerkers 
   er aanwezig zijn, hoe lichter het werk en hoe sneller alles klaar is.

Onze uitgebreide ploeg medewerkers heeft zoals in alle verenigingen voortdurend nood aan verjonging. Medewerkers worden (gelukkig) stilaan een dagje ouder en kijken uit naar hun vervanging. Andere medewerkers nemen gedwongen (te)veel hooi op hun vork en kunnen best wat extra hulp gebruiken. Het zou jammer zijn dat we onvoldoende leden zouden kunnen motiveren om alle takenpakketten opgevuld te krijgen, die noodzakelijk zijn om geslaagde wandeltochten te organiseren en zodoende verplicht zouden zijn tochten of activiteiten af te voeren.
Per tocht – en we hebben zo 5 tochten – hebben we een vijftigtal medewerkers nodig. Onze vraag naar nieuwe medewerkers is dus groot. Laat je niet kennen en laat je kunsten, je bekwaamheden zien. Elke mens heeft zijn kwaliteiten en die kunnen wij nuttig inzetten binnen ons sociaal gebeuren. De ene is al wat handiger dan de andere, de andere al wat telvaardiger dan de ene. Sommigen bedienen liever wandelaars en anderen werken liever achter de schermen in de keuken of de bevoorrading.
Wil je een dergelijke taak op jou nemen, hetzij éénmalig, hetzij meerdere keren, dan kan je dit aanduiden in de lijst hierna. Vul
dit blad a.u.b. in en geef het af aan Rosa of stuur een mailtje naar Rosa met eventuele taken die je wenst op te nemen (rosa.logghe@telenet.be).  


                            

 

 

 

 

 

 


Alvast van harte bedankt voor uw reactie, en je weet:
“Samen kunnen we alles (of toch heel veel) aan” en
“Zonder vrijwilligers zijn onze organisaties niet mogelijk!”
.

.

hand.gif
handen.gif
bottom of page