top of page

Wat te doen bij ongeval

Via het clubblad hebben we onze leden er op gewezen wat ze moeten doen wanneer ze het slachtoffer zijn van een ongeval. Dit geldt vooral bij wandelingen, georganiseerd door een club, aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen ” .

Ziehier in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten

  • 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

  • 2. De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.

  • 3. Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.

  • 4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op naar volgend adres :WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
   INDUSTRIELAAN 11 / Bus 3 te B-9990 MALDEGEM
   Tel. 050/40 51 42
   Email verzekeringen@wandelsport.be

  • 5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding
   op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

  • 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons (ARENA NV) best onmiddellijk overmaken zodat wij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.

  • 7. Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces
   te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

  Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalsvrij sportplezier.

bottom of page